انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 715
کد ملی : 114####202
نام خانوادگی : سلطان‌پور
نام : منیر
تاریخ تولد : 1355/06/10
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد ادبیات از قم
نام رسانه : صبح اندیشه (چاپی ، هفته نامه)
سلطان‌پور، منیر

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :