مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

اتمام رای گیری

تعداد نامزدهای تایید صلاحیت شده : 90
تعداد نامزدهای انصراف داده : 32
درصد مشارکت : 50.34
تعداد افراد واجد شرایط : 3,415
تعداد افراد رای دهنده : 1,719

زمانبندی
عملیات شروع پایان
اعلام نامزدی شنبه 1397/08/19 ساعت 00:00 شنبه 1397/08/19 ساعت 23:59
اعلام انصراف از نامزدی سه‌شنبه 1397/09/06 ساعت 08:00 یکشنبه 1397/09/11 ساعت 09:00
برگزاری انتخابات یکشنبه 1397/09/11 ساعت 10:00 یکشنبه 1397/09/11 ساعت 18:00