هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

اتمام رای گیری

تعداد نامزدهای تایید صلاحیت شده : 116
تعداد نامزدهای انصراف داده : 98
درصد مشارکت : 55.91
تعداد افراد واجد شرایط : 4,044
تعداد افراد رای دهنده : 2,261

زمانبندی
عملیات شروع پایان
اعلام نامزدی شنبه 1399/07/05 ساعت 00:00 شنبه 1399/07/12 ساعت 16:00
اعلام انصراف از نامزدی چهارشنبه 1399/08/14 ساعت 08:00 دوشنبه 1399/08/19 ساعت 16:00
برگزاری انتخابات سه‌شنبه 1399/08/20 ساعت 10:00 سه‌شنبه 1399/08/20 ساعت 16:30