هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

بر اساس افراد واجد شرایط رای‌دهی بر اساس افراد شرکت کننده در انتخابات

میزان مشارکت
ردیف عنوان مقدار درصد
1 درصد افراد رای دهنده 2261 %55.91
2 درصد افراد رای نداده 1783 %44.09
جمع 4044 %100.00
شرکت کننده بر اساس دوره انتشار (1400/08/04 19:14:07)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 روزنامه (چاپی) 187 %8.27
2 هفته نامه (چاپی) 313 %13.84
3 دو هفته نامه (چاپی) 107 %4.73
4 ماهنامه (چاپی) 244 %10.79
5 دو ماهنامه (چاپی) 25 %1.11
6 فصلنامه (چاپی) 92 %4.07
7 دو فصلنامه (چاپی) 11 %0.49
8 سالنامه (چاپی) 7 %0.31
9 خبرگزاری (الکترونیک - برخط ) 14 %0.62
10 پایگاه خبری (الکترونیک - برخط ) 1224 %54.14
11 هفته نامه (الکترونیک - غیر برخط) 4 %0.18
12 ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 8 %0.35
13 فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 22 %0.97
14 دو فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 3 %0.13
15 سالنامه (الکترونیک - غیر برخط) 0 %0.00
16 دو ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 0 %0.00
جمع 2261 %100.00
شرکت کننده بر اساس نوع مجوز (1400/08/04 19:14:07)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 چاپی 986 %43.61
2 الکترونیک - برخط 1238 %54.75
3 الکترونیک - غیر برخط 37 %1.64
جمع 2261 %100.00
شرکت کننده بر اساس استان دفتر مرکزی (1400/08/04 19:14:07)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 تهران 855 از 1771 %48.28
2 آذربایجان شرقی 129 از 198 %65.15
3 آذربایجان غربی 44 از 69 %63.77
4 اردبیل 50 از 66 %75.76
5 اصفهان 71 از 149 %47.65
6 البرز 42 از 61 %68.85
7 ایلام 41 از 50 %82.00
8 بوشهر 30 از 56 %53.57
9 چهارمحال و بختیاری 20 از 30 %66.67
10 خراسان جنوبی 17 از 26 %65.38
11 خراسان رضوی 59 از 125 %47.20
12 خراسان شمالی 3 از 6 %50.00
13 خوزستان 99 از 143 %69.23
14 زنجان 14 از 17 %82.35
15 سمنان 8 از 23 %34.78
16 سیستان و بلوچستان 18 از 30 %60.00
ردیف عنوان مقدار درصد
17 فارس 53 از 112 %47.32
18 قزوین 8 از 19 %42.11
19 قم 41 از 79 %51.90
20 کردستان 18 از 32 %56.25
21 کرمان 91 از 139 %65.47
22 کرمانشاه 52 از 80 %65.00
23 کهگیلویه و بویراحمد 55 از 78 %70.51
24 گلستان 51 از 64 %79.69
25 گیلان 105 از 190 %55.26
26 لرستان 66 از 88 %75.00
27 مازندران 98 از 146 %67.12
28 مرکزی 19 از 28 %67.86
29 هرمزگان 45 از 58 %77.59
30 همدان 28 از 48 %58.33
31 یزد 30 از 61 %49.18
شرکت کننده بر اساس گستره توزیع (1400/08/04 19:14:07)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 سراسری 511 %50.10
2 منطقه ای 156 %15.29
3 استانی 296 %29.02
4 محلی 57 %5.59
جمع 1020 %100.00
شرکت کننده بر اساس جنسیت (1400/08/04 19:14:06)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 مرد 1779 %78.68
2 زن 482 %21.32
جمع 2261 %100.00
شرکت کننده بر اساس سن و جنسیت (1400/08/04 19:14:07)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن، سن 20 الی 29 سال 9 %0.40
2 زن، سن 30 الی 39 سال 225 %9.95
3 زن، سن 40 الی 49 سال 178 %7.87
4 زن، سن 50 الی 59 سال 57 %2.52
5 زن، سن 60 الی 69 سال 11 %0.49
6 زن، سن بیشتر از 70 سال 2 %0.09
7 مرد، سن 20 الی 29 سال 52 %2.30
8 مرد، سن 30 الی 39 سال 638 %28.22
9 مرد، سن 40 الی 49 سال 616 %27.24
10 مرد، سن 50 الی 59 سال 304 %13.45
11 مرد، سن 60 الی 69 سال 124 %5.48
12 مرد، سن بیشتر از 70 سال 45 %1.99
جمع 2261 %100.00