هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

بر اساس افراد واجد شرایط رای‌دهی بر اساس افراد شرکت کننده در انتخابات

واجدین شرایط بر اساس دوره انتشار (1400/06/26 11:44:57)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 روزنامه (چاپی) 224 %5.54
2 هفته نامه (چاپی) 384 %9.50
3 دو هفته نامه (چاپی) 143 %3.54
4 ماهنامه (چاپی) 385 %9.52
5 دو ماهنامه (چاپی) 52 %1.29
6 فصلنامه (چاپی) 293 %7.25
7 دو فصلنامه (چاپی) 90 %2.23
8 سالنامه (چاپی) 11 %0.27
9 خبرگزاری (الکترونیک - برخط ) 22 %0.54
10 پایگاه خبری (الکترونیک - برخط ) 2260 %55.90
11 هفته نامه (الکترونیک - غیر برخط) 9 %0.22
12 ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 22 %0.54
13 فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 111 %2.75
14 دو فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 34 %0.84
15 سالنامه (الکترونیک - غیر برخط) 1 %0.02
16 دو ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 2 %0.05
جمع 4043 %100.00
واجدین شرایط بر اساس نوع مجوز (1400/06/26 11:44:57)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 چاپی 1582 %39.13
2 الکترونیک - برخط 2282 %56.44
3 الکترونیک - غیر برخط 179 %4.43
جمع 4043 %100.00
واجدین شرایط بر اساس استان دفتر مرکزی (1400/06/26 11:44:57)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 تهران 1771 %43.81
2 آذربایجان شرقی 198 %4.90
3 آذربایجان غربی 69 %1.71
4 اردبیل 66 %1.63
5 اصفهان 149 %3.69
6 البرز 61 %1.51
7 ایلام 50 %1.24
8 بوشهر 56 %1.39
9 چهارمحال و بختیاری 30 %0.74
10 خراسان جنوبی 26 %0.64
11 خراسان رضوی 125 %3.09
12 خراسان شمالی 6 %0.15
13 خوزستان 143 %3.54
14 زنجان 17 %0.42
15 سمنان 23 %0.57
16 سیستان و بلوچستان 30 %0.74
ردیف عنوان مقدار درصد
17 فارس 112 %2.77
18 قزوین 19 %0.47
19 قم 79 %1.95
20 کردستان 32 %0.79
21 کرمان 139 %3.44
22 کرمانشاه 80 %1.98
23 کهگیلویه و بویراحمد 78 %1.93
24 گلستان 64 %1.58
25 گیلان 190 %4.70
26 لرستان 88 %2.18
27 مازندران 146 %3.61
28 مرکزی 28 %0.69
29 هرمزگان 58 %1.43
30 همدان 48 %1.19
31 یزد 61 %1.51
واجدین شرایط بر اساس گستره توزیع (1400/06/26 11:44:57)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 سراسری 1173 %63.34
2 منطقه ای 193 %10.42
3 استانی 405 %21.87
4 محلی 81 %4.37
جمع 1852 %100.00
واجدین شرایط بر اساس جنسیت (1400/06/26 11:44:56)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن 838 %20.72
2 مرد 3206 %79.28
جمع 4044 %100.00
واجدین شرایط بر اساس سن و جنسیت (1400/06/26 11:44:57)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن، سن 20 الی 29 سال 18 %0.45
2 زن، سن 30 الی 39 سال 367 %9.08
3 زن، سن 40 الی 49 سال 294 %7.27
4 زن، سن 50 الی 59 سال 121 %2.99
5 زن، سن 60 الی 69 سال 31 %0.77
6 زن، سن بیشتر از 70 سال 7 %0.17
7 مرد، سن 20 الی 29 سال 77 %1.90
8 مرد، سن 30 الی 39 سال 1006 %24.88
9 مرد، سن 40 الی 49 سال 981 %24.26
10 مرد، سن 50 الی 59 سال 681 %16.84
11 مرد، سن 60 الی 69 سال 326 %8.06
12 مرد، سن بیشتر از 70 سال 135 %3.34
جمع 4044 %100.00