ثبت فهرست بیمه

توضیحات گردش کار ثبت فهرست بیمه

برای ثبت فهرست افراد بیمه شده ی رسانه ، پس از ورود با نام کاربری صاحب امتیاز یا نماینده مورد تایید ایشان به سامانه جامع رسانه های کشور ، مراحل زیر را انجام دهید :

در بخش مجوزها گزینه فهرست بیمه را انتخاب کنید .

 

 

برای درج فهرست بیمه گزینه   را انتخاب نمایید.

 

 

در صفحه باز شده اطلاعات فهرست بیمه جدید را وارد کنید .

 

 

نمونه تصویر فهرست بیمه شدگان

        

نمونه برگ پرداخت حق بیمه