سامانه جامع رسانه‌های کشور
جستجو
شماره نامه
نام و نام خانوادگی
نام رسانه
تعداد نمایش
فهرست | 924 مورد
شماره نامه نام و نام خانوادگی نام پدر نام رسانه تاریخ صدور تاییدیه
5589 علی بهمنیان عبدالرسول تقویم داراب 1400/03/17 08:23:55
5587 مارال نژادآذر نورالله عبارت شمال 1400/03/12 08:14:41
5586 پریسا حیدری فاضل دام و کشت و صنعت 1400/03/12 11:37:40
5581 معین شرقی اصحاب الدین دادگو نیوز 1400/03/11 08:46:48
5575 محسن توکلی منصور بهارستان زیبا 1400/03/05 08:18:07
5573 مصطفی امینی احمد ایصال نیوز 1400/03/03 08:40:51
5571 ثریا شعبانپور گزافرودی یوسف رصد رودسر 1400/03/01 09:01:37
5570 منور شعبانپور گزافرودی یوسف رصد رودسر 1400/03/01 09:01:45
5566 محمد خواجه‌پور علی هفت برکه 1400/02/28 14:03:00
5563 سعید نعمتی متولی مشائی نصرت اله کرات آملی 1400/02/28 08:20:50
5561 امجد محمودی حسین عدالت خبر 1400/02/26 08:40:21
5560 ابراهیم نیازمند گشتی اسماعیل سایه 1400/02/26 08:40:33
5559 زهرا احمدی غلامحسین آبیک شهر من 1400/02/26 08:40:38
5558 سیده سارا حسینی میرمحمدی سید رحمت آبیک شهر من 1400/02/26 08:40:51
5550 محمد قهرمانی فرتاش مجید آبیک شهر من 1400/02/22 08:17:11
5547 مریم مالمیر مصطفی International Journal of Ethics and Society 1400/02/20 10:38:24
5545 پروانه محمدی محمدحسین خبر تصویری 1400/02/20 10:37:51
5544 نبی جوادی بجندی اسماعیل آسا خبر 1400/02/20 10:38:02
5541 سیده مریم یعقوبی هشجین سیدیعقوب آبیک شهر من 1400/02/18 08:19:57
5536 میترا ممسنی شاپور پیشرانه خودرو 1400/02/18 08:21:40
5530 منصوره فتوحی حسین فرتاک نیوز 1400/02/11 08:28:03
5525 مهدی بشیری حسین آذر پیام 1400/02/11 08:26:36
5524 ناصر برزگرگللو طهماسب ویلکیج 1400/02/11 08:28:09
5522 بتول جادری یاسین مطالعات اروپا 1400/02/11 08:27:05
5514 رضا نقدی نژاد دیلمی حجت سیاهکل نیوز 1400/02/05 08:51:02
   «  1  2  3  4  5  6  7  ::  »  »|