جستجو

شماره نامه

نام و نام خانوادگی

نام رسانه

تعداد نمایش

فهرست موارد پیدا شده (1435 مورد)

شماره نامه نام و نام خانوادگی نام پدر نام رسانه تاریخ صدور تاییدیه
15424 عطیه اسماعیل پور تجن اسماعیل پیام صنعتگر 1401/11/12 12:25
14421 عباس چیوائی امیرحسین سفیران 1401/11/11 13:18
14409 سجاد نجفی ایرج طبس نیوز 1401/11/09 12:25
14406 مرتضی محمدی حاتم صائب تبریز 1401/11/09 12:25
14405 مهتا حیدری حسین فناوری برتر دیجیتال 1401/11/09 12:25
14404 خبات ساعدی محمد کورده واری 1401/11/08 15:16
14403 فرهاد اسماعیلی عباس تهران تحلیل 1401/11/08 15:16
14401 سید صمصام الدین صدر توکلی سید محمد مهدی صدای شهر من 1401/11/08 15:16
14396 لقمان شهابی محمد بتین نیوز 1401/11/08 15:16
14392 احمد خراسانی صفرعلی اخبار لالی 1401/11/08 15:17
14391 بهمن امینی محمدعلی بارانی خبر 1401/11/08 15:17
14384 بهمن احمدی خدامراد عصر ایذه 1401/11/03 15:56
14383 جلال مفتخر عبدالعلی هریس رسا 1401/11/03 15:56
14379 محمدامین وصالی محمدحسین سه گوش 1401/11/03 15:56
14376 مهدی انوری آذر علی ایلقار 1401/11/03 15:56
14367 سیدکاظم میرزاده میرعباس سو نیوز 1401/11/03 15:57
14362 نفیسه کلهر منوچهر ولایت قزوین 1401/11/03 15:57
14361 محمود احمدی سبزوار شاه مراد گفتار ما 24 1401/11/03 15:57
14353 افشین صارمی عبدالله ناجیان فردا 1401/10/20 12:47
14351 محمود جمشیدی فر فریدون گفتار ما 24 1401/10/20 12:47
14347 مهران داودی اسفندیار خرداد خبر 1401/10/20 12:47
14346 صابر سبحانی کاوس حامی عصر بازی ایرانی 1401/10/19 12:42
14344 زهرا صادقی گلزار مصطفی نشاط شهر 1401/10/20 12:47
14343 زهرا شریعتی ابوالفضل شهر آرا 1401/10/19 12:42
14330 محمدجواد فرهمندنیا مصطفی رودسر املش 1401/10/19 12:42
   «  1  2  3  4  5  6  7  ::  »  »| 
سامانه جامع رسانه‌های کشور
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، شماره 15
تلفن خانه مرکزی : (+9821) 84095000
Privacy Policy