پراکندگی استانی رسانه‌های کشورتعداد رسانه‌های
چاپی

0


تعداد رسانه‌های
الکترونیک برخط

0


تعداد رسانه‌های
الکترونیک غیربرخط

0


سرانه رسانه به ازای هر یکصد هزار نفر *

0


رتبه استان در کشور

0رسانه‌های چاپی


رسانه‌های الکترونیک برخط


رسانه‌های الکترونیک غیربرخط


* جمعیت استان طبق نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، نفر در نظر گرفته شده‌است.

  • برای مشاهده اطلاعات هر استان بر روی استان مورد نظر کلیک کنید.
  • تاریخ بروزرسانی : یکشنبه 1403/04/24
سامانه جامع رسانه‌های کشور
معاونت امور رسانه و تبلیغات
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، شماره 15
تلفن خانه مرکزی : (+9821) 84095000
Privacy Policy