سامانه جامع رسانه‌های کشور
:: جستجو
نوع مجوز :

نام متقاضی :
نام مدیر مسئول :
دفتر مرکزی رسانه :
گستره توزیع :
تعداد نمایش :
:: فهرست درخواستهای در نوبت هیات نظارت (1843 درخواست)
ردیف نام متقاضی نام مدیر مسئول دوره انتشار گستره توزیع تاریخ تکمیل مدارک دفتر مرکزی رسانه
1 مریم باقی مریم باقی فصلنامه سراسری 1398/05/09 ایران، تهران، تهران
2 میثم روحمند میثم روحمند پایگاه خبری 1398/05/26 ایران، خراسان رضوی، مشهد
3 وجیهه هوشیارفر وجیهه هوشیارفر فصلنامه استانی 1398/07/09 ایران، خراسان رضوی، مشهد
4 سنور خالدی سنور خالدی فصلنامه استانی 1398/09/09 ایران، کردستان، سنندج
5 کاووس حسن‌لی کاووس حسن‌لی فصلنامه سراسری 1398/09/16 ایران، فارس، شیراز
6 مصلح قادری مصلح قادری پایگاه خبری 1398/10/11 ایران، کرمانشاه، پاوه
7 عاطفه هاشمی کهندانی عاطفه هاشمی کهندانی پایگاه خبری 1398/10/11 ایران، تهران، تهران
8 نعمت روزپیکر نعمت روزپیکر پایگاه خبری 1398/10/14 ایران، هرمزگان، بندرعباس
9 جعفر صادق قنبری خانقاه جعفر صادق قنبری خانقاه فصلنامه سراسری 1398/10/15 ایران، آذربایجان شرقی، عجب شیر
10 مصطفی فضلوی مصطفی فضلوی پایگاه خبری 1398/10/18 ایران، قزوین، قزوین
11 ابوالفضل تکلو بیغش ابوالفضل تکلو بیغش فصلنامه منطقه ای 1398/10/18 ایران، مرکزی، اراک
12 سکینه راستگوی دیلمی سکینه راستگوی دیلمی پایگاه خبری 1398/10/18 ایران، قزوین، قزوین
13 منصور نادری پور منصور نادری پور ماهنامه استانی 1398/10/18 ایران، کرمان، قلعه گنج
14 شادی بدیعی شادی بدیعی ماهنامه سراسری 1398/10/21 ایران، تهران، تهران
15 سیدهادى شاطرموسوى سیدهادى شاطرموسوى پایگاه خبری 1398/10/22 ایران، آذربایجان شرقی، تبریز
16 علی شفائی مهران ابراهیمیان پایگاه خبری 1398/10/25 ایران، تهران، تهران
17 مسعود ابراهیمی مسعود ابراهیمی پایگاه خبری 1398/10/28 ایران، تهران، تهران
18 دانشگاه آزاد اسلامی محمدامین ایمانجانی پایگاه خبری 1398/10/28 ایران، تهران، تهران
19 امیر محمود زاده امیر محمود زاده فصلنامه سراسری 1398/10/30 ایران، اصفهان، اصفهان
20 حسین قلع ریز حسین قلع ریز پایگاه خبری 1398/11/01 ایران، اصفهان، اصفهان
21 پارسا نظری پارسا نظری ماهنامه سراسری 1398/11/01 ایران، تهران، ملارد
22 الهام مهدیان الهام مهدیان پایگاه خبری 1398/11/01 ایران، ایلام، ایلام
23 موسسه فرهنگی هنری ژرف اندیشان تابناک محمد جواد بربریان پایگاه خبری 1398/11/02 ایران، تهران، تهران
24 کمال پورکاوه دهکردی کمال پورکاوه دهکردی پایگاه خبری 1398/11/06 ایران، تهران، تهران
25 ایرج ستائی مختاری ایرج ستائی مختاری ماهنامه سراسری 1398/11/06 ایران، کرمان، کرمان
   «  1  2  3  4  5  6  7  ::  »  »|