سامانه جامع رسانه‌های کشور
:: جستجو
نوع مجوز :

نام متقاضی :
نام مدیر مسئول :
دفتر مرکزی رسانه :
گستره توزیع :
تعداد نمایش :
:: فهرست درخواستهای در نوبت هیات نظارت (1658 درخواست)
ردیف نام متقاضی نام مدیر مسئول دوره انتشار گستره توزیع تاریخ تکمیل مدارک دفتر مرکزی رسانه
1 اسماعیل کفاشی اسماعیل کفاشی پایگاه خبری 1397/07/01 ایران، خراسان شمالی، بجنورد
2 مریم باقی مریم باقی فصلنامه سراسری 1398/05/09 ایران، تهران، تهران
3 میثم روحمند میثم روحمند پایگاه خبری 1398/05/26 ایران، خراسان رضوی، مشهد
4 وجیهه هوشیارفر وجیهه هوشیارفر فصلنامه استانی 1398/07/09 ایران، خراسان رضوی، مشهد
5 چاپخانه تستی تستی تست تستی روزنامه سراسری 1398/07/16 ایران، تهران، تهران
6 سنور خالدی سنور خالدی فصلنامه استانی 1398/09/09 ایران، کردستان، سنندج
7 کاووس حسن‌لی کاووس حسن‌لی فصلنامه سراسری 1398/09/16 ایران، فارس، شیراز
8 مصلح قادری مصلح قادری پایگاه خبری 1398/10/11 ایران، کرمانشاه، پاوه
9 عاطفه هاشمی کهندانی عاطفه هاشمی کهندانی پایگاه خبری 1398/10/11 ایران، تهران، تهران
10 نعمت روزپیکر نعمت روزپیکر پایگاه خبری 1398/10/14 ایران، هرمزگان، بندرعباس
11 جعفر صادق قنبری خانقاه جعفر صادق قنبری خانقاه فصلنامه سراسری 1398/10/15 ایران، آذربایجان شرقی، عجب شیر
12 مصطفی فضلوی مصطفی فضلوی پایگاه خبری 1398/10/18 ایران، قزوین، قزوین
13 ابوالفضل تکلو بیغش ابوالفضل تکلو بیغش فصلنامه منطقه ای 1398/10/18 ایران، مرکزی، اراک
14 سکینه راستگوی دیلمی سکینه راستگوی دیلمی پایگاه خبری 1398/10/18 ایران، قزوین، قزوین
15 منصور نادری پور منصور نادری پور ماهنامه استانی 1398/10/18 ایران، کرمان، قلعه گنج
16 شادی بدیعی شادی بدیعی ماهنامه سراسری 1398/10/21 ایران، تهران، تهران
17 سیدهادى شاطرموسوى سیدهادى شاطرموسوى پایگاه خبری 1398/10/22 ایران، آذربایجان شرقی، تبریز
18 علی شفائی مهران ابراهیمیان پایگاه خبری 1398/10/25 ایران، تهران، تهران
19 مسعود ابراهیمی مسعود ابراهیمی پایگاه خبری 1398/10/28 ایران، تهران، تهران
20 دانشگاه آزاد اسلامی محمدامین ایمانجانی پایگاه خبری 1398/10/28 ایران، تهران، تهران
21 امیر محمود زاده امیر محمود زاده فصلنامه سراسری 1398/10/30 ایران، اصفهان، اصفهان
22 حسین قلع ریز حسین قلع ریز پایگاه خبری 1398/11/01 ایران، اصفهان، اصفهان
23 پارسا نظری پارسا نظری ماهنامه سراسری 1398/11/01 ایران، تهران، ملارد
24 الهام مهدیان الهام مهدیان پایگاه خبری 1398/11/01 ایران، ایلام، ایلام
25 موسسه فرهنگی هنری ژرف اندیشان تابناک محمد جواد بربریان پایگاه خبری 1398/11/02 ایران، تهران، تهران
   «  1  2  3  4  5  6  7  ::  »  »|