تماس با ما

نشانی:

معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی :  تهران - خیابان قائم مقام فراهانی - روبروی تهران کلینیک - خیابان هشتم - شماره 15

مــــــؤسسه فرهنگی مطبــــــــوعاتی نشـــــــرآوران :  تهران - خیابان ولیعصر (عج) - سه راه شهید بهشتی - خیابان شهید اکبری (مستوفی) - نبش خیابان 21/1 - شماره 24

تلفن ها :

تلفن خانه مرکزی : 84095000

پشتیبانی اداره کل مطبوعات و خبرگزای های داخلی :   84095159  - 021

پشتیبانی دبیرخانه هیأت نظارت برمطبوعات :   84095235  - 021

موسسه فرهنگی مطبوعاتی نشرآوران : 9 - 88723228 - 021


اداره خبرنگاران  : 88710552 - 88714843 

اداره آگهی ها  : 261 و 84095221 

واحد اعلام وصول : 196 و 84095187

واحد حمــــــــایت : 166 و 84095150

واحد تـــــــــــوزیع و صدور پروانه فعالیت دفتر رسانه : 9 - 88313247

واحد ارسال پروانه انتشار رسانه و کارت مدیر مسئولی : 171 و 84095178  


دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات  :

درخواست اخذ امتیاز رسانه (با رقم سمت راست کد پیگیری 1,2,3) :      84095211 

درخواست اخذ امتیاز رسانه (با رقم سمت راست کد پیگیری 4,5,6) :      84095210

درخواست اخذ امتیاز رسانه (با رقم سمت راست کد پیگیری 7,8,9) :      84095209 

درخواست اخذ امتیاز رسانه (با رقم سمت راست کد پیگیری 0):            84095215

درخواست مربوط به مـــاده 16 قــــــــــانون مطبـــــــــوعات :                  84095298

درخـواست تغیـــیر صــاحب امتــیاز و مدیر مسئول :                            84095283 -84095235

کارشناس تغییر وضعیت رسانه :                                                   84095238

 

یادآور می شود نام کارشناس نیز در حساب کاربری متقاضی همواره قابل مشاهده است .

 

 

پست الکترونیک :

واحــد فنـی و پشتیـــبانی :  support@e-rasaneh.ir

دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات :  heyatnezarat@e-rasaneh.ir

 

سامانه جامع رسانه‌های کشور
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، شماره 15
تلفن خانه مرکزی : (+9821) 84095000
Privacy Policy