جستجو

عنوان رسانه

نام قدیم

شماره مجوز

نوع مجوز

تاریخ مجوز

آخرین اعلام وصول

زبان رسانه

نشریه داخلی

واجد دریافت آگهی

گرایش رسانه

مخاطبان

وضعیت رسانه

صاحب امتیاز

نوع صاحب امتیاز

مدیر مسئول

آدرس سایت

گستره توزیع

نوع چاپ

دفتر مرکزی رسانه

تعداد نمایش

توجه :
خالی بودن نام صاحب امتیاز یا مدیر مسئول به یکی از دو دلیل زیر می باشد:
  1. صاحب امتیاز و مدیر مسئول در سیستم جدید هنوز ثبت نام نکرده اند.
  2. مدارک ارسالی صاحب امتیاز یا مدیر مسئول هنوز مور تایید قرار نگرفته است.
سامانه جامع رسانه‌های کشور
معاونت امور رسانه و تبلیغات
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، شماره 15
تلفن خانه مرکزی : (+9821) 84095000
Privacy Policy