مرحله دوم هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1948
کد ملی : 005####161
نام خانوادگی : تقوی راد
نام : میر مسعود
تاریخ تولد : 1350/04/02
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد جغرافیا از ری
نام رسانه : تقدیر (چاپی ، ماهنامه)
تقوی راد، میر مسعود

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :
آخرین مدرک تحصیلی :
فوق لیسانس برنامه ریزی شهری
سوابق کاری
1- مدیر اداری و مدیر دفتر شرکت علایم راهنمایی و رانندگی شهرداری تهران
2- مدیر اداری و مدیر دفتر امور مناطق شهرداری تهران در عتبات و عالیات
3- بازرس ویژه معاون ترافیک شهردار تهران
4- مدیر داخلی و مدیر دفتر واحد صدور ارم سازمان ترافیک
5- کارشناس حمل و نقل غیر موتوری معاونت ترافیک
6- رئیس دفتر و مهندس ناظر امور مناطق معاونت ترافیک شهرداری تهران
7- خبرنگار بسیج شهرداری تهران
8- خبرنگار خبرگزاری موج
9- مدیر مسئول ماهنامه سراسری تقدیر
10- ارایه مقاله های مختلف در رابطه با امور ترافیکی و شهرسازی در کنفرانسهای ترافیک