مرحله دوم هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1943
کد ملی : 181####722
نام خانوادگی : پالیز
نام : حسین رضا
تاریخ تولد : 1358/10/03
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد حقوق از یزد
نام رسانه : بنیاد یگانه (چاپی ، ماهنامه)
پالیز، حسین رضا

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :
بسمه تعالی
باسلام واحترام خدمت همه سروران گرامی ،مدیران مسئول وخانواده بزرگ وباعزت رسانه های سراسر کشور

اینجانب حسین رضا پالیز متولد 1358 شهرستان آبادان

مدک تحصیلی : کارشناسی ارشد حقوق عمومی -حقوقدان

1 مدیر تعاونی بازنشستگان یزد 81 الی 85
2 مدیرعامل شرکت مهرپارس (سایپا) 86 الی 92
3 مدیرعامل شرکت مهرنام اروندان 85 الی 87
4 نماینده حقوقی نمایندگان سایپا-مجلس 91 الی 92
5 مدیرکلینیک پزشکی کسری 93 الی 97
6 مدیر کلینیک قائم 98 الی 99
7 مدیر موسسه حقوقی نسیم عدالت 94 الی حال
8- مدیر مسئول نشریه بنیاد یگانه 95 الی حال

برنامه ها واهداف:
1-تسهیل دراعطای مجوز به درخواستهای عموم با ضوابط خاص
2-دفاع از آزادی مطبوعات درکنارآزادی بیان از ناشران
3-ایجاد مصونیت قانونی برای مدیران مسئول رسانه ها
4-ایجاد تسهیلات ویژه برای خبرگزاریها ورسانه های داخلی
5-حضورفعال دراستانها وشهرستانها ودیداربامدیران مسئول وخبرنگاران
6-دفاع از رسانه ها فارغ از دیدگاه های سیاسی ورسانه ای
7-دفاع حقوقی از جایگاه ملی هیات نظارت
8-دارای توانایی لازم به همراه تجربه حقوقی وقدرت والا درگفتگو با حاکمیت در راستای دفاع از آزادی مطبوعات -آزادی بیان وآزادی انتشار

با احترام مجدد -پیروز وسربلند باشید
ارادتمند شما : حسین رضا پالیز 09135228958