مرحله دوم هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1940
کد ملی : 373####053
نام خانوادگی : ساعدی
نام : خبات
تاریخ تولد : 1364/08/12
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از علوم و تحقیقات کردستان
نام رسانه : کورده واری (چاپی ، ماهنامه)
ساعدی، خبات

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :
مدیرمسئول ماهنامه فرهنگی اجتماعی کورده واری(موفق ترین ماهنامه محلی ایران در جشنواره های بین المللی کارتون و کاریکاتور مطبوعاتی)
مدیرمسئول پایگاه خبری کورده واری آنلاین(تنها پایگاه سه زبانه استان کردستان و غرب کشور)
مدیرعامل مؤسسه مطبوعاتی کورده واری(تنها مؤسسه مطبوعاتی استان کردستان)
سابقه مدیریتی در عرصه مطبوعات کردستان به مدت 12 سال(۴ دوره بازرس خانه مطبوعات کردستان، یک دوره رئیس خانه مطبوعات استان کردستان، یک دوره دبیر انجمن صنفی کارفرمایی نشریات محلی کردستان،یک دوره نایب رئیس انجمن صنفی نشریات محلی کردستان، مدیر سرای روزنامه نگاران استان کردستان از سال 91 تا 93
مدرس رشته روزنامه نگاری و خبرنگاری در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان کردستان
مؤلف و همکار در تألیف چند کتاب در حوزه رسانه