مرحله دوم هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1895
کد ملی : 114####734
نام خانوادگی : امامی
نام : سید تقی
تاریخ تولد : 1341/06/03
میزان تحصیلات : دکترا دین از حوزه علمیه
نام رسانه : میثاق با کوثر (چاپی ، فصلنامه)
امامی، سید تقی

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :

بسمه تعالی
سید تقی امامی
استاد دروس خارج فقه و سطوح عالی تفسیر ، اخلاق و اصول وفقه حوزه ی علمیه قم.
قبل از انقلاب طلبگی را با ورود به مدرسه ی حقانی قم شروع کردند.
در جریان شکل گیری و سپس پیروزی انقلاب توفیقاتی داشتند .
با پذیرش مسئولیت در نهادها و سازمانهای حاکمیتی و مراکز مردم نهاد ،
با تجربه ی چهل ساله ی گذشته افتخار خدمت داشته اند.
مسئولیت های مختلف قضایی ، علمی ،
پژوهشی و مدیریتی از جمله ی افتخارات ایشان بوده است.

مدیریت مدرسه ی علمیه
مدیریت بخش سیاسی در حوزه
مسئولیت ستاد مبارزه با ربا
مسئولیت مجتمع قضایی شوراها ی حل اختلاف
مسئولیت موسسات مردم نهاد شامل:
فرهنگی ، اجتماعی و خیریه
با گستره ی کار در سطح بین الملل و شبکه ی وسیع داخلی
بالغ بر 31 استان ، صدها شهر و هزاران مسجد طراز .
خدمات درمانی صد درصد رایگان برای محرومین
مجمع هماهنگی سازمانها و موسسات
پژوهش و تبلیغ در سطح داخل و خارج کشور با بیش از چهار دهه پیشینه .
حضور دهها ماه در دفاع مقدس و افتخار 25 درصد جانبازی
تالیف و تدوین صدها مقاله و پروهش
در عناوین دینی ، فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ،
امنیتی ، اقتصادی ، تربیتی و اخلاقی
و انتشار در جرائد و محافل داخلی و بین الملل.
دبیر علمی هیئت های بین المللی
و.....

**
دیدگاه های ایشان در ارتباط با مسائل مختلف:
خدمت بشرط اخلاص
پرهیز جدی از جناح بازی های موجود که منشاء بسیاری از مفاسد ،
ویژه خواری ها ، تخلفات و دور زدنهای قانون است
و چالش اصلی نظام و مردم می باشد.
تقویت جایگاه رسانه و از جمله مطبوعات ،
در موضوع بسیار مهم مطالبه گری از مسئولین ،
که بهترین ضابط برای قرارگرفتن دستگاهها در ارائه ی خدمت واقعی به کشور است.
توزیع عادلانه ی امکانات در کشور و ازجمله در صحنه ی مطبوعات
اعم از بودجه و حمایتهای مادی و معنوی که به رشد روز افزون در این زمینه می انجامد.
تلاش برای توسعه ی فرهنگ انتظار در زمان غیبت
که تنها با ترویج روحیه ی تقوا در بدنه ی جامعه ، امکان پذیر می باشد.
بصیرت افزایی در دل جامعه در برابر تهدیدات و جنگ نرم دشمن ،
و استحاله ی فرهنگی، با بروز نگهداشتن افکار عمومی ، و انتقال دقیق و صحیح واقعیات ،
و نان به نرخ روز نخوردن .