مرحله دوم هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1893
کد ملی : 426####236
نام خانوادگی : کاییدی
نام : زواره
تاریخ تولد : 1343/03/14
میزان تحصیلات : کارشناسی علوم تربیتی از گچساران
نام رسانه : گچساران نیوز (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
کاییدی، زواره

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :
زواره کائیدی
متولد ۱۳۴۳/۳/۱۴
تلفن : ۰۹۱۷۷۴۲۶۶۱۹
مدیر بسیج رسانه شهرستان گچساران
مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی گچساران نیوز
رئیس هیت مدیره انجمن خبرنگاران گچساران
سردبیر هفته نامه ایثار گران
عضو هیات سه نفره دفتر نظارت بر انتخابات شورای نگهبان دفتر گچساران
رزمنده(۵۴ماه) و جانباز
از سال ۵۷ تاکنون در مطبوعات در روزنامه و هفت نامه های
عروه الوثقی ،رسالت ،ایثارگران،فرهنگ جنوب ،امید مردم و گچساران نیوز فعالت دارم