مرحله دوم هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1883
کد ملی : 334####660
نام خانوادگی : ارشادی
نام : میلاد
تاریخ تولد : 1367/10/16
میزان تحصیلات : کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر از واحد اسلام آبادغرب
نام رسانه : کرمانشاه تیتر (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
ارشادی، میلاد

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :