مرحله دوم هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1878
کد ملی : 335####608
نام خانوادگی : واحدی
نام : میلاد
تاریخ تولد : 1370/06/23
میزان تحصیلات : کارشناسی سلولی و مولکولی از بروجرد
نام رسانه : سردبیر پرس (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
واحدی، میلاد

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :
دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی
مدیر تولید ، تجاری سازی و توسعه بازار تیپیکو ( شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین )
عضو هئیت مدیره شرکت اطلاع رسانی آینده نگاران نگاه اندیشه سهیل
مدیر عامل شرکت توسعه فناوری وب
عضو هئیت مدیره شرکت روشن نگاه
صاحب امتیاز رسانه سردبیر پرس
عضو خانه مطبوعات استان کرمانشاه
مدیر اجرایی دومین کنفرانس بین‌المللی انجمن پپتید ایران و بنیاد همبولت آلمان
مدیر اجرایی هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران