مرحله دوم هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1854
کد ملی : 485####319
نام خانوادگی : شفیعی
نام : زهرا
تاریخ تولد : 1357/08/01
میزان تحصیلات : کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه آزاد بروجرد
نام رسانه : گفتار ما 24 (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
شفیعی، زهرا

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :