مرحله دوم هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1848
کد ملی : 270####138
نام خانوادگی : معشوری
نام : افشین
تاریخ تولد : 1348/01/02
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد ایرانشناسی از دانشگاه گیلان
نام رسانه : خردورز (چاپی ، فصلنامه)
معشوری، افشین

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :
افشین معشوری
.
کارشناس خبرنگاری سیاسی-اقتصادی
کارشناس ارشد ایران‌شناسی عمومی
.
هم‌اکنون:
مدیرمسئول دوهفته‌نامه‌ی اجتماعی فرهنگی خرد ورز
مدیرمسئول سایت خبری تحلیلی تیترما
سردبیر ماهنامه‌ی اجتماعی فرهنگی عطرشالیزار
.
پیش تر:
سردبیر ماهنامه‌ی چکامه
دبیر اجتماعی ماهنامه‌ی دادگر
سردبیر سایت حقوقی مهروداد
سردبیر سایت حقوقی پارکه
سردبیر سایت کانون تخصصی کارشناسان ثبت اسناد کشور
و .....
.
برخی از نشریاتی که به صورت نیمه‌وقت، پاره وقت، حق‌التحریر و...هم‌کاری داشته‌ام:
.
هفته نامه‌ی امید جوان
روزنامه اعتماد
روزنامه فرصت امروز
روزنامه بشارت نو
روزنامه نسیم
هنرمند
زمان تحول
فرهنگ آشتی
و.....
.
پیامی برای همکاران:
.
امیدوارم تنها با بینش حرفه‌یی نماینده انتخاب کنیم تا فرد برگزیده «حافظ منافع جمعی» مدیرمسئولان کشور باشد.