هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1833
کد ملی : 524####560
نام خانوادگی : دیناری
نام : احمد
تاریخ تولد : 1355/06/12
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد جغرافیا از شهید بهشتی تهران
نام رسانه : سیاحت و سفر (الکترونیک - غیر برخط ، فصلنامه)
دیناری، احمد

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :
- دانشجوی مقطع دکتری مدیریت گردشگری گرایش بازاریابی
- صاحب امتیاز و مدیرمسئول رسانه سیاحت وسفر
- مشاور، سخنران و نویسنده مهارتهای بازاریابی،فروش و سرمایه گذاری گردشگری و هتلداری
- نویسنده برتر گردشگری در سال 1396
- نویسنده شش عنوان کتاب در زمینه گردشگری و بازاریابی و فروش
- مدرس دانشگاه در رسته گردشگری وهتلداری
- مدرس مراکز آموزش گردشگری
- عضو رسمی و پیوسته انجمن علمی بازاریابی ایران
- رییس مجمع توسعه شهرستان مشهد
- رییس سابق اداره میراث فرهنگی و گردشگری مشهد
- معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان خراسان رضوی
- طراح و برگزار کننده رویداد
- عضو انجمن هنرهای تجسمی استان خراسان رضوی