هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1813
کد ملی : 448####311
نام خانوادگی : دست برآورده
نام : احسان
تاریخ تولد : 1360/10/24
میزان تحصیلات : کارشناسی حسابداری از میبد
نام رسانه : میبدخبر (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
دست برآورده، احسان

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :