هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1769
کد ملی : 181####855
نام خانوادگی : بهبهانی
نام : علی اکبر
تاریخ تولد : 1326/07/02
میزان تحصیلات : کارشناسی علوم تربیتی از دانشسرای عالی تهران
نام رسانه : سایه (چاپی ، روزنامه)
بهبهانی، علی اکبر

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :
بسمه تعالی
علی اکبر بهبهانی
_عضو هیئت علمی دانشگاه
_مدیر مسئول روزنامۀ سراسری «سایه»
_مدیر مسئول «سایه نیوز»
_رئیس هیئت مدیره موسسۀ فرهنگی و مطبوعاتی «سایه سرافراز عشق»
_با 70 سال سابقۀ خانوادگی در مطبوعات
_شرکت در چندین کنفرانس بین المللی دانشگاهی در خارج از کشور
_نویسندۀ چندین جلد کتاب، چاپ مقالات علمی در مطبوعات خارجی و بیش
از 2200 سرمقاله در مطبوعات داخلی
_مدیر عامل شرکت تعاونی مطبوعات کل کشور کاملاً مستقل ، غیروابسته
و غیر دولتی
اهداف اصلی از شرکت در انتخابات
_دفاع از نشریات دانشگاهی و پایگاه های خبری و مطبوعات کشور به ویژه
شهرستان های محروم با وجود 50 سال اقامت در تهران
پذیرای مدیران مسئول همه روزه عصرها در تعاونی مطبوعات کل کشور به جز
روزهای تعطیل .