هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1741
کد ملی : 007####847
نام خانوادگی : درستکارکلرمی
نام : علیرضا
تاریخ تولد : 1363/06/30
میزان تحصیلات : کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات از موسسه آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری تهران
نام رسانه : عصر دیجیتال (الکترونیک - غیر برخط ، دو فصلنامه)
درستکارکلرمی، علیرضا

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :
رزومه کاری :
_کاندیدای شورایاری منطقه شش تهران.
_عضو اصلی انجمن آرمان شهر طهران.
_ عضو انجمن روابط عمومی ایران.
_عضو انجمن انفورماتیک ایران.
_عضو انجمن متخصصان گردشگری ایران.
_عضو وکارشناس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور.
_عضو کمیته پژوهشی <<کارگروه تحول دیجیتال دولت>>.
_رئیس هیئت مدیره شرکت شهراد میزبان پارسیان.
_رئیس هیئت مدیره شرکت الماس سازه پدیده.
_اعضای ناظر وناظر مسئول شورای نگهبان منطقه شش تهران.
_عضو هیئت موسس مطبوعاتی نشر شهرسازی .
_عضو صندوق اعتباری هنر.
_مدیر مسئول مجله الکترونیکی عصر دیجیتال.