هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1735
کد ملی : 119####655
نام خانوادگی : صدری
نام : عباسعلی
تاریخ تولد : 1372/01/01
میزان تحصیلات : کارشناسی علوم قرآن و حدیث از دانشگاه شهرکرد
نام رسانه : صبح شهرضا (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
صدری، عباسعلی

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :

دبیر سرویس مذهبی و فرهنگی نشریه سفیر زنده رود اصفهان
مدیر مسئول نشریه رشن حقوقی
مدیر مسئول نشریه گرا دانشجویان _نهاد رهبری
دبیر سرویس اجتماعی نشریه دانشجویی رسا
عضو هیئت نظارت برنشریات دانشجویی دانشگاه شهرکرد

نویسنده و کارگردان برنامه های صوتی رادیو حرم(آستان مقدس جعفر بن موسی)
عضو هیئت رئیسه مؤسسه ی نشر آوای دانش؛دانش بنیان
تولید و کارگردانی برنامه های تصویری
1.قصة ما به سر رسید
2.نویسندگی فیلمنامه ی آزمایش
3. پرواز فرمانده
4. اخراجی
5.صدای شهرضا