هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1719
کد ملی : 127####124
نام خانوادگی : موسوی
نام : سیدعباس
تاریخ تولد : 1369/02/29
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد شهرسازی از واحد نایین
نام رسانه : ایوان خشت خانه (الکترونیک - غیر برخط ، فصلنامه)
موسوی، سیدعباس

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :
سلام.
من سیدعباس موسوی ، سی سال سن دارم.
تحصیلاتم کارشناسی معماری و کارشناسی ارشد طراحی شهری هست.
مدیرمسئول مجله تخصصی ایوان خشت خانه هستم.
مدرس دانشگاه در رشته های تخصوصی معماری ، شهرسازی و پژوهشگر در این عرصه هستم.

شکـوفـا نما ، فکـر و انـدیشـه را
و بـر جهــلِ مـردم بـزن تیشـه را