هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1718
کد ملی : 212####723
نام خانوادگی : بایزیدی
نام : علی
تاریخ تولد : 1361/03/08
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد MBA از مرکز دماوند
نام رسانه : استارباد (چاپی ، فصلنامه)
بایزیدی، علی

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :
۱. کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک MBA
۲. مدیرمسئول و صاحب امتیاز فصلنامه فرهنگی استارباد از بهمن ۹۳تاکنون
۳. مدیرمسئول و صاحب امتیاز فصلنامه فرهنگی اجتماعی گرگان نامه
۴. سردبیر هفته‌نامه اندیشه گلستان
۵. معاونت مالی و اداری شرکت تولیدی نئوپان تخته فشرده ممتاز گلستان
۶. پژوهشگر تاریخ و فرهنگ استان گلستان از ۱۳۸۵ با انتشار ۱۰عنوان کتاب
۷. فعالیت مطبوعاتی از ۱۳۸۳ تاکنون
۸. پژوهشگر برتر تاریخ استان گلستان ۱۳۹۳
۹. عضو هیئت تحریریه دانشنامه گلستان
۱۰. عضو حقیقی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان گلستان