هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1618
کد ملی : 516####774
نام خانوادگی : صفوی میرمحله
نام : سید شهرام
تاریخ تولد : 1349/03/02
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مشاوره از تهران مرکزی
نام رسانه : تیجره (چاپی ، ماهنامه)
صفوی میرمحله، سید شهرام

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :
خبرنگاران و عرصه قلم که مظلومانه و با دل و جان خودشان را پشت دوربین ها رابط بین مردم و مسئولین حمایت خواهم کرد.
سید شهرام صفوی مدیر مسئول نشریه تیجره و چندین سال عضو فعال خانه مطبوعات استان گیلان و چندمین مرحله شرکت در هیات مدیره مدیرمسئولان کشوری و با سابقه 20 سال در مطبوعات کشور و استان گیلان
حمایت شما خبرنگاران زحمتکش باعث دلگرمی ماست.
من الله توفیق اجرکم عندالله