هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1608
کد ملی : 323####618
نام خانوادگی : محمودی
نام : مصطفی
تاریخ تولد : 1359/04/01
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم اجتماعی از علامه طباطبایی
نام رسانه : برزن نیوز (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
محمودی، مصطفی

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :