هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1600
کد ملی : 425####307
نام خانوادگی : جهانبخش
نام : هوشنگ
تاریخ تولد : 1349/06/06
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از علوم وتحقیقات تهران(کهگیلویه و بویراحمد)
نام رسانه : اول فارس (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
جهانبخش، هوشنگ

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :