هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1553
کد ملی : 004####951
نام خانوادگی : کربلائی حاجی‌اوغلی
نام : حسن
تاریخ تولد : 1345/11/26
میزان تحصیلات : دکترا مدیریت استراتژیک از پژوهشگاه شاخص‌پژوه اصفهان
نام رسانه : نیک رو (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
کربلائی حاجی‌اوغلی، حسن

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :