هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1548
کد ملی : 418####046
نام خانوادگی : سیفی
نام : محسن
تاریخ تولد : 1367/06/20
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از واحد اصفهان (خوراسگان)
نام رسانه : ایشتار پرس (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
سیفی، محسن

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :
اینجانب محسن سیفی متولد 1367 از لرستان و ساکن تهران، کارشناسی ارشد علوم اقتصادی و مدیرمسئول پایگاه خبری ایشتارپرس (اقتصادی-اجتماعی) هستم.
بنده فعالیت رسانه ای خود را از سال 1388 در دوران کارشناسی و در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان با همکاری در نشریه صنفی «طلوع» (نشریه شورای صنفی دانشجویان) آغاز کردم. پس از مدتی در همان سال 1388 اقدام به تأسیس هفته نامه «اعتدال» به عنوان صاحب امتیاز و عضو هیأت سردبیری نمودم. هفته نامه «اعتدال» اولین هفته نامه مستقل در دانشگاه مذکور بود. ما در اعتدال با تشکیل یک تیم خوب و حرفه ای توانستیم با وجود مشکلات فراوان، به سرعت رشد کنیم به طوری که کمتر از 3 ماه این نشریه مورد استقبال بی نظیر دانشجویان و مسئولین دانشگاه قرار گرفت. با برنامه ریزی درست و هدفمند، این هفته نامه در مدت کوتاهی به عنوان معتبرترین نشریه صنفی شناخته شد و با آموزش نیروهای حرفه ای، سال ها پس از تیم اولیه، اعتدال با قدرت به راه خود ادامه داد.
در سال 1389 با توجه به سوابق موجود، به عنوان مدیرمسئول نشریه علمی «اقتصاد سبز» (نشریه انجمن علمی گروه اقتصاد کشاورزی) در دانشگاه رامین خوزستان منصوب شدم.
در همان سال، در انتخابات نمایندگان دانشجویی در هیأت ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه شرکت کرده و به مدت یک سال به عنوان عضو هیأت ناظر بر نشریات دانشجویی انتخاب شدم. در این مدت، با توجه به اشراف بر قانون نشریات دانشجویی، موفق به تغییر و تصویب برخی از قوانین موجود آن زمان در راستای حمایت از حقوق نشریات دانشجویی شدیم.
پس از پایان دوران کارشناسی و ورود به مقطع کارشناسی ارشد، فعالیت رسانه ای خود را با نویسندگی و سردبیری در نشریه «آفتاب مهربانی» (نشریه کانون نشریات دانشجویی) ادامه دادم و در اواسط سال 1392 به عنوان دبیر کانون نشریات دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) منصوب شدم. همچنین با حفظ سمت، به عنوان مدیرمسئول نشریه «آفتاب مهربانی» مشغول به فعالیت بودم.
در دوران کارشناسی ارشد علاوه بر فعالیت های فوق، مطالبی به قلم بنده در نشریه سیاسی فرهنگی «دیپلماسی» به چاپ رسید.
در دوران خدمت مقدس سربازی، بنده با توجه به سوابق فعالیت های رسانه ای بنده، در بخش خبری معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان لرستان به انجام وظیفه مشغول به خدمت شدم که در همین مدت توسط فرمانده انتظامی وقت استان مورد تقدیر قرار گرفتم.
در سال 1398 با استخدام در موسسه نوین تجارت بازار آلند به عنوان خبرنگار به مدت یک سال در کانال تخصصی «فارمانیوز»، نشریه تخصصی «شیمی دارو» و نشریه «Export Marketing» مشغول به فعالیت بوده ام.
همچنین در تابستان 1399 به مدت 3 ماه در شرکت آماده لذیذ از زیر مجموعه های هلدینگ اکتوور به عنوان کارشناس روابط عمومی مشغول به فعالیت بوده ام.
در پاییز سال 1398 موفق به اخذ مجوز پایگاه خبری تحلیلی «ایشتارپرس (اجتماعی-اقتصادی)» از سامانه رسانه های جامع کشور شدم.
اینجانب با توجه به تجربه های موجود و شناخت دغدغه های موجود رسانه ها، در هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات به عنوان نامزد انتخاباتی ثبت نام نمودم. به عنوان یک نیروی جوان امیدوارم در صورتی که به عنوان نماینده رسانه ها انتخاب شوم، بتوانم در راستای حل مشکلات جامعه رسانه ای کشور گام های مثبتی بردارم.