هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1538
کد ملی : 001####926
نام خانوادگی : درستکار کلومی
نام : احسان
تاریخ تولد : 1368/10/15
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد شهرسازی از علوم و تحقیقات تهران
نام رسانه : شهرسازی ایران (الکترونیک - غیر برخط ، دو فصلنامه)
درستکار کلومی، احسان

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :
- دکتری تخصصی در رشته شهرسازی (دولتی روزانه)
- مدیر مسئول مجله علمی شهرسازی ایران
- عضو مجمع جوانان استان تهران
- عضو کارگروه معماری و شهرسازی مهندسین تهران بزرگ
- عضو انجمن علمی شهرسازی و معماری ایران
- دبیر انجمن مردم نهاد آرمان شهر طهران
- رابط کمیسیون برنامه ریزی درسی در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
- همکاری با سازمان ملل متحد در پروژه های منارید و حبله رود
- مولف و مترجم 5 کتاب تخصصی در رشته شهرسازی
- تالیف بیش از 30 مقاله علمی پژوهشی، ترویجی، تخصصی، ISC، ISI، کنفرانس داخلی و خارجی
- انجام طرح های پژوهشی متعدد برای سازمان های دولتی و غیر دولتی
- عضو سرای اهل قلم
- عضو صندوق هنر
- عضو نظام مهندسی استان تهران
- مدیر مسئول انتشارات شهرسازی ایران
- عضو انجمن علمی ارزیابی محیط زیست ایران
- عضو خادمیاران رضوی استان تهران
- برگزیده جشنواره رویش بنیاد ملی نخبگان
- برگزیده جشنواره پایان نامه سال دانشجویی، وزارت علوم
- برگزیده دوسالانه کتاب جایزه دکتر منوچهر مزینی
- برگزیده جشنواره توسکا بنیاد ملی نخبگان
- عضو شورای سیاستگذاری و کمیته علمی، اجرایی کنفرانس ها و همایش های متعدد
- داور مجلات داخلی و خارجی
- همکاری با دانشگاه ها و سازمان های متعدد
و غیره