هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1520
کد ملی : 220####563
نام خانوادگی : شفیعیان
نام : علی اصغر
تاریخ تولد : 1355/05/05
میزان تحصیلات : کارشناسی مهندسی برق از آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
نام رسانه : انصاف خبر (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
شفیعیان، علی اصغر

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :
خبرنگار ایسنا در سال‌های ۷۸ و ۷۹ در استان‌های مازندران و گلستان
خبرنگار و دبیر ایسنا در دفتر مرکزی از ابتدای سال ۸۰ تا سال ۸۵
دبیر سیاسی در سایت قلم نیوز در سال ۱۳۸۸
همکاری‌های پراکنده در بین سال‌های ۸۸ تا ۹۲ با سایت جماران، همشهری ماه، روزنامه‌ی آرمان
دبیر تحریریه در مجله‌ی تخصصی انجمن ام‌اس ایران در سال ۹۰ و ۹۱
مدیر مسئول و سردبیر انصاف نیوز (انصاف خبر) از سال ۹۲ تاکنون
عضو کمیته‌ی رتبه بندی پایگاه‌های خبری در سال ۹۹