هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1499
کد ملی : 417####696
نام خانوادگی : جوادی
نام : حامد
تاریخ تولد : 1361/09/01
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر از علوم تحقیقات
نام رسانه : هفت مهر (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
جوادی، حامد

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :
متولد آذر ماه 1361
کارشناسی مهندسی مکانیک ( طراحی جامدات )
کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر ( فناوری نانو )
مدیر مسئول و سردبیر پایگاه خبری هفت مهر haftemehr.ir
سردبیر مجله دفترسینمایی cinemaoffice.news
پژوهشگر برتر سال 1391 ( شهرستان شهریار تهران )

- تالیف مقالات علمی در ماهنامه صنعت خودرو
- فعال رسانه ای در خبرگزاری های مختلف
- تحلیکر بازار سرمایه