هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1459
کد ملی : 038####181
نام خانوادگی : بیطرفان
نام : محمد علی
تاریخ تولد : 1361/06/23
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد حقوق خانواده از نراق
نام رسانه : خبر استان قم (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
بیطرفان، محمد علی

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :
کارشناس حقوق قضایی
کارشناس ارشد حقوق خانواده

شروع حرفه خبرنگاری از سال 1385
فعالیت های خبری:
مدیر مسئول و صاحب امتیاز خبر استان قم
باشگاه خبرنگاران جوان
خیمه نیوز و ماهنامه خیمه
روابط عمومی مرکز پژوهش های صدا و سیما
خبرنگار روزنامه همشهری
خبرنگار خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)
کمیته خبری 80 جلسه نشست عاشورایی چهل منزل تا اربعین

مدیر کمیته خبری همایش ها از جمله:
همایش پیر غلامان
همایش آیین دلبری ( حاج غلامرضا مولوی)
همایش برند برتر
همایش برگردان مفاهیم دینی به فیلمنامه

عضویت در:
انجمن روابط عمومی ایران
خانه مطبوعات استان قم
انجمن خبرنگاران استان قم
صندوق اعتباری هنرمندان

اینستاگرام حقوقی:
LawBitarafan

وب سایت حقوقی:
www.Ghanon.ir

خبر استان قم:
www.khabarostanqom.ir
Www.khabarqom.ir