هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1419
کد ملی : 305####692
نام خانوادگی : فداکار داورانی
نام : ابوذر
تاریخ تولد : 1358/01/05
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد حقوق از واحد شیراز
نام رسانه : ایستار نیوز (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
فداکار داورانی، ابوذر

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :
دکترای حقوق
مدیر حقوقی دانشگاه ولی عصر عج
رئیس شورای حقوقی دانشگاههای منطقه هست
عضو شورای سیاستگذاری حقوقی وزارت علوم
تالیف کتاب و مقالات حقوقی
تدریس دروس تخصصی حقوق در حوزه حقوق عمومی و پژوهش در مباحث حاکمیت قانون