هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1390
کد ملی : 527####349
نام خانوادگی : مطوری
نام : اقدس
تاریخ تولد : 1363/05/06
میزان تحصیلات : کارشناسی کامپیوتر از آزاد اسلامی واحد ماهشهر
نام رسانه : موج جنوب (چاپی ، دو هفته نامه)
مطوری، اقدس

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :
متولد 1363 شهرستان امیدیه در استان خوزستان ، متاهل و دارای 2 فرزند
کارشناس تکنولوژی نرم افزار
کارمند شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری -مدیریت امور مسافرت
صاخب امتیاز و مدیر مسئول نشریه مو ج جنوب
خبرنگار روزنامه توسعه جنوب در استان خوزستان
خبرنگار روزنامه عصرکارون
عضو هیئت تحرریه روزنامه کارگر در شهر ستان بندرماهشهر