هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1348
کد ملی : 006####127
نام خانوادگی : تقی زاده بهجتی
نام : حامد
تاریخ تولد : 1362/01/18
میزان تحصیلات : کارشناسی مهندسی کامپیوتر از تهران شمال
نام رسانه : سینما خانه (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
تقی زاده بهجتی، حامد

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :
کارشناس ارشد مدیریت رسانه
مدیر مسئول پایگاه خبری سینماخانه
مدیر مسئول پایگاه خبری هنرصدا
عضو انجمن صنفی مدیران رسانه