هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1342
کد ملی : 503####119
نام خانوادگی : کارگر ابرقوئی
نام : محمدهادی
تاریخ تولد : 1365/06/25
میزان تحصیلات : کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی ابرکوه
نام رسانه : 15 دی ابرکوه (چاپی ، دو هفته نامه)
کارگر ابرقوئی، محمدهادی

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :