هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1326
کد ملی : 129####916
نام خانوادگی : روح الامین
نام : سید علی
تاریخ تولد : 1364/03/11
میزان تحصیلات : کارشناسی کامپیوتر از صنایع دفاع زرین شهر
نام رسانه : شیرین طنز (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
روح الامین، سید علی

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :
صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری شیرین طنز از 1392 تا کنون
برگزیده ی یازدهمین جشنواره رسانه های دیجیتال در بخش امید و نشاط اجتماعی
کاندید دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در بخش ادب و فرهنگ و هنر و فلسفه