هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1220
کد ملی : 428####905
نام خانوادگی : حکیمی پور
نام : احمد
تاریخ تولد : 1342/09/16
میزان تحصیلات : دکترا علوم سیاسی از دانشگاه ملی تاجیکستان
نام رسانه : خاطرات سیاسی (چاپی ، فصلنامه)
حکیمی پور، احمد

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :
کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشتۀ علوم سیاسی از دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران؛
دکترا در رشتۀ سیاست شناسی از دانشگاه ملی تاجیکستان تأیید مدرک در دانشگاه تهران؛
پنجاه ماه خضور در جبهه؛
سی درصد جانبازی؛
هشت سال رزمنده در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج؛
نمایندۀ زنجان در مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون اقتصادی و دارائی، چهار سال؛
هیأت مدیرۀ سازمان اموال تملیکی، معاونت اداری و مالی، معاونت فروش، سه سال؛
عضو هیأت رئیسه و دبیر اجرائی شورای اسلامی شهر تهران، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، عضو کمیسیون مادۀ صذ، چهار سال؛
عضو هیأت مدیره و عضو کمیسیون معاملات شرکت واحد اتوبوسرانی، دو سال؛
عضو دورۀ چهارم شورای شهر و عضو و نایب ردیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، رئیس فراکسیون اصلاح طلبان و عضو ستاد هماهنگی شورایاریها و رئیس کمیتۀ میراث فرهنگی، گردشگری و بافتهای تاریخی، چهار سال؛
عضو کمیتۀ مدیریت شهری و محلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، چهار سال؛
عضو مجمع مشورتی توسعۀ استان تهران، شش سال؛
عضو هیأت مدیرۀ شرکت خدمات بیمه ای شهریار حامی، ده سال؛
عضو هیأت مدیرۀ شرکت خدمات بیمه ای سهند حامی ، هشت سال؛
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، هشت سال؛
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول هفته نامۀ امید زنجان، نه سال؛
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول فصلنامۀ خاطرات سیاسی، سه سال؛
رئیس هیأت مدیرۀ مؤسسۀ فرهنگی ورزشی آذربایجان، پنج سال؛
عضو مؤسس و شورای مرکزی مجمع اذری های مقیم مرکز، پانزده سال؛
سرمایه گذار و تهیه کننده فیلم رنگهای بغض گرفته به زبان آذری، دو سال؛
سرمایه گزار فیلم نهنگی در تنگ(مستند زندگی مرحوم حسین منزوی)، دو سال؛
دبیر کل حزب ارادۀ ملت ایران، بیست و هفت سال؛
عضو مؤسس و عضو شورای مرکزی مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی از سال 78 تا کنون)؛
عضو شورای هماهنگی جبهۀ اصلاحات از سال 84 تا کنون؛
عضو شورای مشورتی آقای خاتمی از سال 90 تا کنون؛
عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان از سال 95 تا کنون؛
عضو مؤسس و شورای مرکزی خانۀ احزاب از سال هشتاد تا کنون؛
عضو انجمن زنجانیهای مقیم مرکز از سال هفتاد و پنج تا کنون؛
عضو انجمن خیریۀ مهرانه به مدت پنج سال؛