هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1197
کد ملی : 092####343
نام خانوادگی : زارع برزشی
نام : محمدرضا
تاریخ تولد : 1369/02/25
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد عمران از علوم و تحقیقات
نام رسانه : تلخند مشهد (چاپی ، فصلنامه)
زارع برزشی، محمدرضا

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :
محمدرضا زارع برزشی، دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت رسانه
دبیر اجرایی کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات مشهد 2017 در روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد
کارشناس مسئول پیگیری (مسئول پیگیری ویژه) روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد
صاحب امتیاز و مدیرمسئول تلویزیون اینترنتی مشهد تی وی پلاس
مدیر مسئول پایگاه خبری افق مشهد
عضو مجمع مشورتی جوانان مشهد اداره کل ورزش و جوانان خراسان
سردبیر پایگاه خبری افق اندیشان مشهد
کارشناس شبکه سه صدا و سیما برنامه بدون توقف
مدیر مسئول فصلنامه تلخند مشهد
صاحب امتیاز موسسه مطبوعاتی افق مشهد
صاحب امتیاز کانون آگهی و تبلیغات افق روشن مشهد