مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1191
کد ملی : 252####073
نام خانوادگی : اقتصاد
نام : علیرضا
تاریخ تولد : 1345/06/25
میزان تحصیلات : دکترا جامعه شناسی از دانشگاه آزاداسلامی واحد دهاقان
نام رسانه : احوال نیوز (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
اقتصاد، علیرضا

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :