مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1186
کد ملی : 038####712
نام خانوادگی : جندقی
نام : محسن
تاریخ تولد : 1362/04/26
میزان تحصیلات : کارشناسی خبرنگاری از دانشکده خبر
نام رسانه : بانک مردم (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
جندقی، محسن

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :