مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1180
کد ملی : 006####127
نام خانوادگی : تقی زاده بهجتی
نام : حامد
تاریخ تولد : 1362/01/18
میزان تحصیلات : کارشناسی مهندسی کامپیوتر از تهران شمال
نام رسانه : سینما خانه (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
تقی زاده بهجتی، حامد

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :