مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1176
کد ملی : 557####078
نام خانوادگی : نوروزی
نام : مجیدرضا
تاریخ تولد : 1353/06/30
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه آزاد بروجرد
نام رسانه : بحرالعلوم (چاپی ، هفته نامه)
نوروزی، مجیدرضا

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :