مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1171
کد ملی : 229####289
نام خانوادگی : خداوردی
نام : علی‌اصغر
تاریخ تولد : 1358/01/01
میزان تحصیلات : دکترا علوم ارتباطات و روزنامه نگاری از دانشگاه عثمانیه
نام رسانه : عصر کار (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
خداوردی، علی‌اصغر

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :