مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1143
کد ملی : 425####503
نام خانوادگی : پرندوار
نام : سعید
تاریخ تولد : 1364/06/30
میزان تحصیلات : کارشناسی معماری از یاسوج
نام رسانه : ندای بویراحمد (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
پرندوار، سعید

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :