مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1133
کد ملی : 373####515
نام خانوادگی : سماواتی
نام : محمد فرید
تاریخ تولد : 1355/07/01
میزان تحصیلات : کارشناسی امورفرهنگی از علمی کاربردی
نام رسانه : ئاوات (چاپی ، هفته نامه)
سماواتی، محمد فرید

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :